Alle gymnasten worden verplicht verzekerd bij 'GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw' voor het ganse turnjaar. Dit bedraagt jaarlijks 16 euro per gymnast. Omdat er een heleboel regels bestaan omtrent wat verzekerd is en wat niet en de terugbetalingen verschillen van de aard van het ongeval, is het onmogelijk om dit samengevat weer te geven.

Je kan hier het aangifteformulier downloaden. Ga je naar een spoedgevallendienst, vraag dan zeker naar een attest van medische vaststelling voor de verzekering.

 

Nadat je alle formulieren correct hebt ingevuld, bezorg je deze binnen de 7 dagen aan het bestuur. Gelieve vooraf contact op te nemen via verzekeringen@ojedegem.be.

De formulieren voor gedeeltelijke terugbetaling van de mutualiteit wordt rechtstreeks aan de leden per mail doorgestuurd via Gymfed. Dit zal enkel gebeuren na het betalen van het lidgeld! Je hoeft ons geen formulieren te bezorgen. Bij verdere vragen kan je steeds het bestuur contacteren.

© 2019-2020 — Omnigym Jong Edegem vzw — Jacob de Roorestraat 8, 2650 Edegem — Privacyverklaring