Afspraken gedurende sportseizoen

 • Het sportseizoen start midden september september tot en met begin juni. Precieze data worden steeds bij de start van de nieuwe inschrijvingen meegedeeld.
 • Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen trainingen, behalve voor de competitiegroepen, via de kalender kan je de trainingsmomenten bekijken.
 • ALLE communicatie verloopt via TWIZZIT, zo blijven we in orde met de GDPR-privacy-wetgeving.
 • Inschrijven gebeurt steeds via deze website zodat alle administratieve gegevens correct ontvangen kunnen worden. U ontvangt een factuur per mail na inschrijving.
 • Bij het inschrijven vragen wij u om akkoord te gaan met dit Algemeen Reglement. Zonder akkoord kan de gymnast niet ingeschreven worden.
 • De lessen van onze gymnasten mogen ten allen tijde niet gestoord worden, tenzij afgesproken met de trainer.
 • Ouders worden niet toegelaten in de lessen.

 

Kledij

 • Elke gymnast zal steeds aangepaste sportkledij dragen tijdens de trainingen: voor de allerkleinsten is sportieve kledij voldoende (geen rokjes), voor grotere kinderen is een turnmaillot aangewezen. 
 • Gymnasten van een (pre-)competitiegroep zullen de overeengekomen en gekozen competitie- of clubmaillot dragen op wedstrijden en nader genoemde evenementen. 
 • De trainers en het bestuur zullen duidelijke richtlijnen geven betreffende de aanschaf van een gepaste maillot.

 

Lidgeld

 • Het lidgeld wordt vastgesteld aan het begin van elk nieuw seizoen.
 • Het lidgeld vermindert verhoudingsgewijs als u het volgende trimester instapt.
 • Het lidgeld wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen terugbetaald.
 • Het lidgeld dient binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. Nadien zal er, bij elke herinnering, een administratieve kost van 10 euro aangerekend worden.
 • Annulatie en terugbetaling van het lidgeld (zonder transactiekost) kan tot 1 oktober aangevraagd worden.
 • Per lid betaalt u 1 maal de jaarlijkse verplichte verzekering bij GymFed. Deze bijdrage wordt met het inschrijvingsgeld verrekend. Dit bedrag blijft behouden, ongeacht het instapmoment.
 • Vermeld bij betaling het juiste factuurnummer (OJE...). Een betaling kan immers slechts gecontroleerd worden wanneer de referentie correct is genoteerd.
 • Na betaling van het lidgeld, wordt de gymnast ingeschreven bij GymFed.
 • Voor groepen die deelnemen aan wedstrijden is de individuele wedstrijdlicentie verplicht. 
 • De leden die hun lidgeld niet tijdig of niet betalen, zijn niet verzekerd en kunnen dus geweigerd worden tijdens de lessen.
 • In uitzonderlijke gevallen is het is mogelijk om de betaling van het lidgeld te spreiden in termijnen. Gelieve daarvoor contact op te nemen met bestuur@ojedegem.be.

 

Verzekering

 • De verzekering gaat in na betaling van het verzekeringsgeld. De kostprijs wordt bij de aanvang van elk seizoen meegedeeld. BELANGRIJK: bij onvolledige doorgave van gegevens bent u NIET verzekerd! Wees dus nauwkeurig bij het invullen van de inschrijvingsformulieren.
 • Meld een ongeval tijdens de lessen steeds aan het clubbestuur/de trainer. Download de verzekeringspapieren op onze website en mail/bezorg de ingevulde formulieren binnen de 7 dagen aan verzekeringen@ojedegem.be. Stuur de formulieren nooit zelf naar verzekering.
 • U bent slechts verzekerd voor lessen en activiteiten georganiseerd door Omnigym Jong Edegem. Bovendien bent u ook verzekerd op weg naar of op weg terug van de club.

 

Proefperiode / proeflessen

 • Nieuwe gymnasten kunnen 1 gratis proefles volgen in een groep naar keuze. Vooraf inschrijvingen door middel van het lidmaatschapsformulier is verplicht. 
 • Voor de selectiegroepen pre-competitie, trampoline, tumbling en acrogym, zal in de eerste lessen van het seizoen aan de deelnemers gevraagd worden enkele proeven af te leggen om te testen welke groep het meest geschikt is voor de gymnast
 • De trainers bepalen de minimumeisen waaraan de gymnast moet voldoen.
 • De trainer kan in bepaalde gevallen proeflessen weigeren, wanneer de veiligheid van de gymnast niet gegarandeerd kan worden. Nadien is de gymnast dan niet meer verzekerd.  

Varia

 • Fietsen worden steeds BUITEN op slot gezet (aan Fort V: bij voorkeur vastmaken aan de voorziene stangen).
 • Omnigym Jong Edegem vzw is NIET verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke spullen tijdens de activiteiten van onze vereniging.
 • Gelieve geen waardevolle spullen mee te brengen naar de trainingen of naar de activiteiten.
 • Ouders die gymnasten komen brengen of afhalen worden verzocht om buiten in de gang te wachten om zo de les die bezig is niet te storen.
 • Indien u vragen hebt voor één van de lesgevers, staan zij u graag te woord VOOR of NA de les, zodat de les op tijd kan starten.
 • Voor een vlot verloop van de lessen vinden wij het belangrijk dat de leden OP TIJD in de les aanwezig zijn!!
 • Er wordt niet met schoenen op de matten gelopen.
 • Afwezigheden van leden in de competitiegroepen dienen gerechtvaardigd te worden door een doktersattest.

 

Het Algemeen Reglement werd goedgekeurd door het bestuur op 1 september 2024.