Q4ym staat voor Quality in de Gymnastiek. Het is een online kwaliteitsinstrument dat ontwikkeld werd door de Gymnastiek Federatie Vlaanderen. De inhoud van het instrument bouwt verder op de inhoud van het IKGym-instrument (ontwikkeld door VUB en GymFed). De vorm heeft grote wijzigingen ondergaan. Het Q4Gym-instrument is interactief en permanent beschikbaar en is gelinkt met het ledenbeheer.

Wat in 1996 begon als een ambitieus project om 'kwaliteitssterren' toe te kennen aan goed werkende gymnastiekclubs en deze informatie te bundelen in een gym catalogus, is vandaag uitgegroeid tot een toonaangevend kwaliteitssysteem in de sport.Het kwaliteitsproject van GymFed kan vandaag beschouwd worden als het langstlopende kwaliteitsproject in de Vlaamse sportwereld waarmee de gymnastiekclubs op een structurele manier naar een hoger niveau getild worden. Q4Gym vormt dan ook de ruggengraat van het kwaliteitsbeleid dat door de GymnastiekFederatie gevoerd wordt.

Q4Gym betreft een online registratie- en evaluatie-instrument voor Vlaamse gymnastiekclubs, waarmee op een snelle en objectieve manier het actuele kwaliteitsniveau of de intrinsieke waarde van een Vlaamse gymnastiekvereniging kan worden bepaald vanuit een breed perspectief.

Op basis van enkele structurele variabelen (missie, prestatieniveau, …), die refereren naar een bepaald service concept, worden een aantal aangepaste controlelijsten met gewogen criteria geselecteerd die aanleiding geven tot kwaliteitsscores. Deze procentuele scores zijn bepalend voor de toekenning van het Q4Gym-label.

Met de ontwikkeling van het Q4Gym-instrument werd getracht tegemoet te komen aan verschillende doelstellingen. Zo kan het instrument gebruikt worden als monitoring instrument of als objectieve basis voor het certificeren van de verenigingen betreffende kwaliteitsbetrouwbaarheid. De idee om kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de aangesloten clubs te verzamelen en met kwaliteitslabels in een online te raadplegen 'gymcatalogus' te bundelen, lag immers aan de basis van dit project.

Tijdens een Q4Gym-audit worden zowel de aspecten van de algemene clubwerking als de werking in de zaal (recreatie en/of competitie naargelang het aanbod in de club) gecontroleerd. Clubs die aan de volgende kwaliteitsnormen voldoen, behalen het Q4Gym-kwaliteitslabel.